ჩინეთის იმპორტისა და ექსპორტის მაჩვენებლები ამ წლის პირველ ორ თვეში ბევრად აღემატებოდა ბაზრის მოლოდინს, განსაკუთრებით 1995 წლიდან, საბაჟო გენერალური ადმინისტრაციის მიერ 7 მარტს გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად. ჩინეთის სავაჭრო მსხვილ პარტნიორებთან მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მიუთითებს იმაზე, რომ ჩინეთის ინტეგრაცია მსოფლიო ეკონომიკაში კიდევ უფრო გაღრმავდა. როიტერსის ცნობით, ჩინეთი წარმატებით აკონტროლებდა ეპიდემიას და საზღვარგარეთ გრძელდებოდა ეპიდემიის საწინააღმდეგო მასალების შეკვეთები. მრავალ ქვეყანაში საყოფაცხოვრებო იზოლაციის ღონისძიებების განხორციელებამ გამოიწვია შიდა და ელექტრონულ სამომხმარებლო საქონელზე მოთხოვნის გაჩაღება, რამაც გამოიწვია ჩინეთის საგარეო ვაჭრობის გახსნა 2021 წელს. ამასთან, საბაჟოების გენერალურმა ადმინისტრაციამ ასევე აღნიშნა, რომ მსოფლიო ეკონომიკური მდგომარეობა რთული და მძიმე, ხოლო ჩინეთის საგარეო ვაჭრობას გრძელი გზა აქვს გასავლელი.

ექსპორტის ზრდის ყველაზე სწრაფი ტემპი 1995 წლის შემდეგ

საბაჟო გენერალური ადმინისტრაციის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში ჩინეთის საქონლით ვაჭრობის იმპორტისა და ექსპორტის საერთო ღირებულება 5,44 ტრილიონი იუანია, რაც 32,2% -ით არის გაზრდილი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. მათ შორის ექსპორტი იყო 3.06 ტრილიონი იუანი, რაც 50.1% -ით მეტია; იმპორტი 2.38 ტრილიონი იუანი იყო, რაც 14.5% -ით მეტია. ღირებულება დენომინირებულია აშშ დოლარში, ხოლო წინა ორი თვის განმავლობაში ჩინეთის მთლიანი იმპორტისა და ექსპორტის ღირებულება 41,2% -ით გაიზარდა. მათ შორის ექსპორტი 60,6% -ით, იმპორტი 22,2% -ით, ხოლო ექსპორტი თებერვალში 154% -ით გაიზარდა. AFP– მა თავის მოხსენებაში აღნიშნა, რომ ეს იყო ყველაზე სწრაფი ზრდის ტემპი ჩინეთის საექსპორტო გამოცდილებაში 1995 წლის შემდეგ.

ASEAN, EU, შეერთებული შტატები და იაპონია ჩინეთში ოთხი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორია იანვრიდან თებერვლამდე, სავაჭრო ზრდის ტემპები RMB– ში 32,9%, 39,8%, 69,6% და 27,4%. საბაჟო გენერალური ადმინისტრაციის მონაცემებით, ჩინეთის ექსპორტმა შეერთებულ შტატებში 525,39 მილიარდი იუანი შეადგინა, რაც წინა ორი თვის განმავლობაში 75,1 პროცენტით მეტია, ხოლო შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო ჭარბი 33,44 მილიარდი იუანი იყო, ზრდა 88,2 პროცენტით. გასული წლის იმავე პერიოდში ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის იმპორტი და ექსპორტი 19,6 პროცენტით შემცირდა.

ზოგადად, ამ წლის პირველ ორ თვეში ჩინეთის იმპორტისა და ექსპორტის მასშტაბები არა მხოლოდ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს აღემატება, არამედ დაახლოებით 20% -ით გაიზარდა, ვიდრე 2018 და 2019 წლების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ჩინეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის კვლევითი ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ჰუოჯიანგუომ 7 მარტს გლობალური დროისთვის განუცხადა, რომ ჩინეთის იმპორტი და ექსპორტი შემცირდა გასული წლის პირველ ორ თვეში, ეპიდემიის გავლენის გამო. შედარებით დაბალი ბაზის საფუძველზე, ამ წლის იმპორტისა და ექსპორტის მონაცემებს კარგი მაჩვენებელი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ საბაჟო გენერალური ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებულმა მონაცემებმა მაინც ბევრად გადააჭარბა მოლოდინს.

ამ წლის პირველ ორ თვეში ჩინეთის ექსპორტი გაიზარდა, რაც ასახავს წარმოებულ საქონელზე ძლიერ გლობალურ მოთხოვნას და ისარგებლა ბაზის შემცირებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ეკონომიკური სტაგნაციის გამო, ნათქვამია Bloomberg– ის ანალიზში. საბაჟო გენერალური ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ ჩინეთის საგარეო ვაჭრობის იმპორტისა და ექსპორტის ზრდა პირველი ორი თვის განმავლობაში აშკარაა, ”არ არის სუსტი სეზონურ პერიოდში”, რაც გასული წლის ივნისიდან მოყოლებული გრძელდება. მათ შორის, საგარეო მოთხოვნილების ზრდამ, რომელიც გამოწვეულია წარმოებისა და მოხმარების აღორძინებით ევროპულ და ამერიკულ ეკონომიკებში, განაპირობა ჩინეთის ექსპორტის ზრდა.

მნიშვნელოვანი ნედლეულის იმპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა

შიდა ეკონომიკა განუწყვეტლივ აღორძინდა და საწარმოო ინდუსტრიის PMI უკვე 12 თვის განმავლობაში კეთილდღეობისა და გახრწნის ხაზზეა. საწარმო უფრო ოპტიმისტურად უყურებს სამომავლო მოლოდინებს, რაც ხელს უწყობს ინტეგრირებული მიკროსქემის, ენერგორესურსების პროდუქტების იმპორტს, როგორიცაა ინტეგრირებული წრე, რკინის საბადო და ნედლი ნავთობი. ამასთან, საქონლის საერთაშორისო ფასების მკვეთრი ცვალებადობა სხვადასხვა კატეგორიებს შორის ასევე იწვევს ამ საქონლის მოცულობის ფასის მნიშვნელოვან ცვლილებას, როდესაც ჩინეთი ახორციელებს მათ იმპორტს.

საბაჟო გენერალური ადმინისტრაციის მონაცემებით, მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში ჩინეთში იმპორტირებულია 82 მილიონი ტონა რკინის მადნე, ზრდა 2.8% -ით, საშუალო იმპორტის ფასი 942.1 იუანი, 46.7% -ით მეტი; იმპორტირებულმა ნედლეულმა ნავთობმა 89,568 მლნ ტონას მიაღწია, რაც 4,1% –ით გაიზარდა და საშუალო იმპორტის ფასი 2470,5 იუანი იყო ტონაზე, რაც 27,5% –ით ნაკლებია, რაც მთლიანი იმპორტის 24,6% –ით შემცირდა.

გლობალური ჩიპების მიწოდების დაძაბულობამ გავლენა იქონია ჩინეთზეც. საბაჟო გენერალური ადმინისტრაციის მონაცემებით, ჩინეთში იმპორტირებულია 96,4 მილიარდი ინტეგრალური სქემა ამ წლის პირველ ორ თვეში, საერთო ღირებულებით 376,16 მილიარდი იუანი, მნიშვნელოვანი ზრდა 36% და 25,9% რაოდენობით და ოდენობით გასული წლის პერიოდი.

ექსპორტის მხრივ, იმის გამო, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში გლობალური ეპიდემია ჯერ არ მომხდარა, სამედიცინო ინსტრუმენტებისა და აღჭურვილობის ექსპორტი ჩინეთში მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში 18,29 მილიარდი იუანი იყო, რაც მნიშვნელოვანი ზრდაა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 63.8%. გარდა ამისა, იმის გამო, რომ ჩინეთი ხელმძღვანელობდა COVID-19 ეფექტურ კონტროლს, მობილური ტელეფონის აღდგენა და წარმოება კარგი იყო, მკვეთრად გაიზარდა მობილური ტელეფონების, საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ავტომობილების ექსპორტი. მათ შორის, მობილური ტელეფონების ექსპორტი 50% -ით გაიზარდა, ხოლო საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ავტომობილების ექსპორტმა, შესაბამისად, 80% და 90% -ს მიაღწია.

გუოჯიანგუომ გლობალურ დროში გაანალიზა, რომ ჩინეთის ეკონომიკა აგრძელებს გაუმჯობესებას, ბაზრის ნდობა აღდგება და საწარმოს წარმოება პოზიტიურია, ამიტომ ძირითადი ნედლეულის შესყიდვა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. გარდა ამისა, იმის გამო, რომ საზღვარგარეთ ეპიდემიის მდგომარეობა კვლავ ვრცელდება და შესაძლებლობების აღდგენა შეუძლებელია, ჩინეთი აგრძელებს გლობალური საწარმოო ბაზის როლს, რაც გლობალური ეპიდემიის აღდგენას უძლიერებს.

საგარეო მდგომარეობა კვლავ მწვავეა

ჩინეთის საბაჟო გენერალური ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ ჩინეთის საგარეო ვაჭრობამ წინა ორი თვის განმავლობაში კარი გახსნა, რაც კარგი დასაწყისია მთელი წლის განმავლობაში. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა ჩინეთის საექსპორტო საწარმოების საექსპორტო შეკვეთები, რაც აჩვენებს ოპტიმისტურ მოლოდინს ექსპორტის მდგომარეობის შესახებ მომდევნო 2-3 თვეში. ბლუმბერგს მიაჩნია, რომ ჩინეთის განვითარებულმა ექსპორტმა ხელი შეუწყო ჩინეთის V ეპიდემიისგან განკურნებას და განაპირობა ჩინეთი მსოფლიოს მთავარ ეკონომიკაში ერთადერთი მზარდი ქვეყანა 2020 წელს.

5 მარტს მთავრობის მუშაობის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის მიზანი 2021 წლისთვის 6 პროცენტზე მეტი იყო განსაზღვრული. ჰუოჯიანგუომ თქვა, რომ წინა ორი თვის განმავლობაში ჩინეთის ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმ ფაქტის გამო, რომ ექსპორტი შეტანილ იქნა მშპ-ში, რაც მყარი საფუძველია მთელი წლის მიზნის მისაღწევად.

კორონავირუსის ახალი პნევმონია ასევე გლობალურად ვრცელდება და საერთაშორისო ვითარების არასტაბილური და გაურკვეველი ფაქტორები იზრდება. მსოფლიო ეკონომიკური მდგომარეობა რთული და მძიმეა. ჩინეთის საგარეო ვაჭრობა კვლავ სტაბილურად იზრდება. Huweijun, ჩინეთის ეკონომიკური დირექტორი Macquarie, ფინანსური ინსტიტუტი, პროგნოზირებს, რომ ჩინეთის ექსპორტის ზრდა შენელდება მიმდინარე მომდევნო რამდენიმე თვეში, რადგან განვითარებულმა ქვეყნებმა დაიწყეს სამრეწველო წარმოების აღდგენა.

”ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ჩინეთის ექსპორტზე, შეიძლება იყოს ის, რომ ეპიდემიური სიტუაციის ეფექტურად კონტროლის შემდეგ, გლობალური სიმძლავრე აღდგება და ჩინეთის ექსპორტი შენელდება.” Huojianguo– ს ანალიზში ნათქვამია, რომ როგორც 11 წლის განმავლობაში მსოფლიოს უდიდესი მწარმოებელი ქვეყანა, ჩინეთის სრული ინდუსტრიული ჯაჭვი და წარმოების მაღალკონკურენტული ეფექტურობა არ გამოიწვევს ჩინეთის ექსპორტის მნიშვნელოვან ცვალებადობას 2021 წელს.


გამოქვეყნების დრო: 23 -20 მარ