საორიენტაციო სცენარის თანახმად, რომ გლობალური ეპიდემია კონტროლდება, მსოფლიო ეკონომიკა ნელა აღდგება და ჩინეთის ეკონომიკა სტაბილურად იზრდება, დადგენილია, რომ 2021 წელს ჩინეთის მთლიანი იმპორტი და ექსპორტი დაახლოებით 4,9 ტრილიონი აშშ დოლარი იქნება, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა დაახლოებით 5,7%; აქედან, მთლიანი ექსპორტი დაახლოებით 2.7 ტრილიონი აშშ დოლარი იქნება, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, დაახლოებით 6.2%; მთლიანი იმპორტი დაახლოებით 2,2 ტრილიონი აშშ დოლარი იქნება, წინა წელთან შედარებით, დაახლოებით 4,9%; ხოლო სავაჭრო ზედმეტი იქნება 5% 76.6 მილიარდი აშშ დოლარი. ოპტიმისტური სცენარის თანახმად, ჩინეთის ექსპორტისა და იმპორტის ზრდა 2021 წელს გაიზარდა 3,0% და 3,3% შესაბამისად საორიენტაციო სცენართან შედარებით; პესიმისტური სცენარის თანახმად, ჩინეთის ექსპორტისა და იმპორტის ზრდა 2021 წელს, საორიენტაციო სცენართან შედარებით, 2.9% -ით და 3.2% -ით შემცირდა.

2020 წელს ეფექტური იყო ჩინეთში კორონავირუსული პნევმონიის კონტროლის ახალი ზომები და პირველად იქნა აღკვეთილი ჩინეთის საგარეო ვაჭრობა, ხოლო ზრდის ტემპი წლიდან წლამდე იზრდებოდა. ექსპორტის მოცულობამ 1-დან ნოემბრამდე მიაღწია დადებით ზრდას 2,5% -ს. 2021 წელს ჩინეთის იმპორტისა და ექსპორტის ზრდა კვლავ დიდი გაურკვევლობის წინაშე დგას.

ერთი მხრივ, ვაქცინების გამოყენება ხელს შეუწყობს გლობალური ეკონომიკის აღდგენას, ახალი საექსპორტო შეკვეთების ინდექსის გაუმჯობესებას და რეგიონული ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის ხელშეკრულების (RCEP) ხელმოწერა დააჩქარებს ჩინეთსა და ვაჭრობას შორის მისი მეზობელი ქვეყნები; მეორე მხრივ, განვითარებულ ქვეყნებში ვაჭრობის დაცვის ტალღა არ ჩაქრება და საზღვარგარეთული ეპიდემია აგრძელებს დუღილს, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ჩინეთის სავაჭრო ზრდაზე.


გამოქვეყნების დრო: 23 -20 მარ